Værkstedspakker og fortælletæppe

Værkstedspakker

Skagens kunstmuseer tilbyder værkstedpakker i museets hyggelige malerskole Bikuben. Værkstedsarrangementet starter på museet, hvor man får en kort omvisning som indeholder en introduktion til skagensmalerne med fokus på et specifikt emne og masser af inspiration til forløbets praktiske del. Efter introduktionen går vi over i malerskolen, hvor eleverne skal bruge det de har lært og lave deres eget billede.

Værkstedpakkerne imødekommer skolernes fælles mål for dansk og billedkunst.

I de forenklede Fælles Mål for faget dansk står der i formålsbeskrivelsen, at “faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse”. For faget billedkunst står der: “Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. ”Det er målsætninger som Skagens Kunstmuseer forsøger at imødekomme med værkstedspakkerne.

Farve og fortælling (0. – 3. klasse)

Vi skal eksperimentere med lyset og farverne, og se hvordan det påvirker det, vi skal male. Vi tager udgangspunkt i et af skagensmalernes hovedværker, og ser hvad der sker med billedet, når vejret, lyset og farverne ændrer sig. Måske ændrer fortællingen i billedet sig også.

Værkstedspakken imødekommer skolernes fællesmål for fagene billedkunst og dansk:

 • Eleven kan tegne og male ud fra ideer og oplevelser
 • Eleven har viden om primær- og sekundærfarver
 • Eleven kan samtale om egne og andres billeder
 • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold og kender enkle fagord og begreber
 • Eleven kan finde hovedindhold og deltage i en enkel fortolkning
 • Eleven kan sætte teksten i relation til eget og andres liv

Book

Landskab og perspektiv (4.-6. klasse)

Skagensmalerne malede billeder fra deres hverdag, og de malede mange billeder af landskabet i Skagen. Med udgangspunkt i et af skagensmalernes værker, skal vi lave landskabsmalerier fra vores egen hverdag. Der vil være fokus på komposition, perspektiv samt billedets fortælling.

Værkstedspakken imødekommer skolernes fællesmål for fagene billedkunst og dansk:

 • Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering
 • Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser
 • Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning
 • Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt
 • Eleven har viden om billedopbygning og indhold, samt enkel fagord og begreber
 • Eleven kan undersøge og afdække virkemidler
 • Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning

Book

Analyse og parafrase (7.-10. klasse)

Der vil være fokus på billedsprog, komposition og farver. Vi skal analysere et af skagensmalernes hovedværker, og derefter skal vi lave vores egen nutidige udgave af det samme værk med en alternativ fortælling. Vi skal se på, hvad der sker med billedets udsagn, når vi ændrer på billedets farver og figurer.

Værkstedspakken imødekommer skolernes fællesmål for fagene billedkunst og dansk:

 • Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk
 • Eleven kan analysere billeder og billedets funktion i forskellige kulturer
 • Eleven kan kommunikere betydning i stillede opgaver med selvvalgte udtryksformer
 • Eleven kan sætte sig ind i tekstens univers som grundlag for fortolkning
 • Eleven kan undersøge samspillet mellem genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller samt foretage flertydige fortolkninger

Book

Praktiske oplysninger

Pris inkl. alle materialer: kr. 800,-
Varighed: ca. 2 timer, og kan finde sted i museets åbningstid.
Max. antal elever pr. hold: 30

Det er lærerens ansvar at museets ordensregler bliver læst op for klassen og overholdes. Læs mere om praktiske informationer og ordensregler.

Under værkstedsforløbet forventes det i øvrigt, at læreren hjælper til i forbindelse med undervisning og oprydning. For bestilling af værkstedspakke eller yderligere spørgsmål, kontakt museets kontor på: Tlf. +45 9844 6444 eller på info@skagenskunstmuseer.dk

Fortælletæppe

Aladdins flyvende fortælletæppe lægger sig til rette foran et af museets værker. Her samler børnene sig og bliver taget med på en rejse ind i kunsten sammen med en fra museets kunstfaglige personale. For hvem er personerne på billedet, hvorfor ser de sådan ud, hvad laver de, og hvad skal de senere? Spørgsmålene er mange, og det er altid en stor oplevelse at flyve med.

Praktiske oplysninger

Målgruppe: Børn fra 2 år og til og med 2. klasse (inkl. SFO)
Deltagerantal: max. 25 børn pr. gang
Varighed: ca. 20 minutter
Pris: 200 kr. (Skoleklasser og unge under 18 år kommer gratis ind på museet)
Book
Information om booking: på +45 9844 6444 eller på info@skagenskunstmuseer.dk