Mellemtrin

Undervisningstilbud til mellemtrin


Til mellemtrinnet tilbyder Skagens Kunstmuseer målrettede omvisninger.  Vi skræddersyr gerne omvisninger efter jeres ønsker og tilbyder både omvisninger i vores særudstillinger, i samlingen og i de to kunstnerhjem Anchers Hus og Drachmanns Hus.


Omvisning: Skagensmalernes verden – en generel introduktion til skagensmalerne og museets samling

Fine damer, fiskere i havsnød og fantastiske farver – skagensmalernes billeder er fulde af gode historier og sjove detaljer, som vi sammen skal på jagt efter i museets sale. Nogle malerier er viltre, mens andre er rolige. Nogle er kolde og andre varme. På denne omvisning ser vi på penselstrøg, farver og komposition og taler om hvordan man skaber et maleri. Vi ser på tegninger og skitser, og taler om hele den tidskrævende, kunstneriske proces, der ligger forud for mange af malerierne. På vores vej gennem museets sale hører vi selvfølgelig også maleriernes mange gode historier, når vi fx ser kunstnere og fiskere, samlet omkring et stort Skt. Hansbål og en masse blå billeder, der skaber en helt særlig stemning, når man ser på dem.

Eleverne opmuntres til at sætte ord på deres oplevelse af malerierne undervejs.

Omvisningen imødekommer skolernes fælles mål for fagene Dansk og Billedkunst

Billedkunst:

 • Eleven kan samtale om egne og andres billeder, samt vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder
 • Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder og har viden om stilarter og formsprog
 • Eleven kan analysere balance og rytme i billeder
 • Eleven kan analysere farvers virkning i billeder og har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst
 • Eleven kan analysere synsvinklers betydning og har viden og fugle-, frø og normalperspektiv
 • Eleven kan vælge flere optikker i billedanalysen og har viden om blikpositioner

Dansk:

 • Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers
 • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer
 • Eleven kan undersøge virkemidler og har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler
 • Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning
 • Eleven kan sammenfatte sin fortolkning
 • Eleven har viden om motiv og tema

Museet tilbyder gratis undervisningsmateriale, der relaterer sig til omvisningerne og som med fordel kan bruges før, under eller efter et besøg på museet. Find undervisningsmaterialet her.