Indskoling

Undervisningstilbud til indskoling


Til indskolingen tilbyder Skagens Kunstmuseer målrettede omvisninger og formidlingstilbuddet Fortælletæppet.  Vi skræddersyr gerne omvisninger efter jeres ønsker og tilbyder både omvisninger i vores særudstillinger, i samlingen og i de to kunstnerhjem Anchers Hus og Drachmanns Hus.


Omvisning: Mit første møde med skagensmalerne – en generel introduktion til skagensmalerne og museets samling

Fiskere, fine damer og flotte farver – skagensmalernes billeder er fulde af gode historier og sjove detaljer, som vi sammen skal på jagt efter i museets sale. På denne omvisning ser vi på penselstrøg og farver og taler om, hvordan man skaber et maleri. Vi finder maleriernes gode historier, når vi fx ser på det kæmpe billede af en druknet fisker og taler om, hvordan han mon er havnet på spisebordet? Og når vi prøver at regne ud, hvad to flotte damer på stranden går og hvisker om, og hvorfor billedet er helt blåt.

Eleverne opmuntres til at sætte ord på deres oplevelse af malerierne undervejs.

Omvisningen imødekommer skolernes fælles mål for fagene Dansk og Billedkunst:

Billedkunst:

  • Eleven kan samtale om egne og andres billeder
  • Eleven kan kategorisere motivkredse
  • Eleven kan samtale om billedernes opbygning og indhold og har viden om enkle fagord og begreber
  • Eleven kan samtale om billeders funktion
  • Eleven kan aflæse centrale informationer i billeder

Dansk:

  • Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
  • Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling og følge forløbet i en fortælling
  • Eleven kan udpege centrale elementer
  • Eleven kan finde hovedindhold og deltage i en enkel fortolkning
  • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget og andres liv

Klassen kan med fordel arbejde med undervisningsmaterialet: Fakta, følelser og fortællinger før, under eller efter besøget. Download materialet gratis her.