Indskoling

Undervisningstilbud til indskoling


Til indskolingen tilbyder Skagens Kunstmuseer målrettede omvisninger, værkstedspakker samt formidlingstilbuddet Fortælletæppet.  Vi skræddersyr gerne omvisninger efter jeres ønsker og tilbyder både omvisninger i vores særudstillinger, i samlingen og i de to kunstnerhjem Anchers Hus og Drachmanns Hus.


Omvisning: Mit første møde med skagensmalerne – en generel introduktion til skagensmalerne og museets samling

Fiskere, fine damer og flotte farver – skagensmalernes billeder er fulde af gode historier og sjove detaljer, som vi sammen skal på jagt efter i museets sale. På denne omvisning ser vi på penselstrøg og farver og taler om, hvordan man skaber et maleri. Vi finder maleriernes gode historier, når vi fx ser på det kæmpe billede af en druknet fisker og taler om, hvordan han mon er havnet på spisebordet? Og når vi prøver at regne ud, hvad to flotte damer på stranden går og hvisker om, og hvorfor billedet er helt blåt.

Eleverne opmuntres til at sætte ord på deres oplevelse af malerierne undervejs.

Omvisningen imødekommer skolernes fælles mål for fagene Dansk og Billedkunst:

Billedkunst:

 • Eleven kan samtale om egne og andres billeder
 • Eleven kan kategorisere motivkredse
 • Eleven kan samtale om billedernes opbygning og indhold og har viden om enkle fagord og begreber
 • Eleven kan samtale om billeders funktion
 • Eleven kan aflæse centrale informationer i billeder

Dansk:

 • Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling og følge forløbet i en fortælling
 • Eleven kan udpege centrale elementer
 • Eleven kan finde hovedindhold og deltage i en enkel fortolkning
 • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget og andres liv

Klassen kan med fordel arbejde med undervisningsmaterialet: Fakta, følelser og fortællinger før, under eller efter besøget. Download materialet gratis her.


Værkstedspakke: Farve og fortælling (0. – 3. klasse)

Skagens kunstmuseer tilbyder værkstedpakker i museets hyggelige malerskole Bikuben. Værkstedsarrangementet starter på museet, hvor man får en kort omvisning som indeholder en introduktion til skagensmalerne med fokus på et specifikt emne og masser af inspiration til forløbets praktiske del. Efter introduktionen går vi over i malerskolen, hvor eleverne skal bruge det de har lært og lave deres eget billede.

Vi skal eksperimentere med lyset og farverne, og se hvordan det påvirker det, vi skal male. Vi tager udgangspunkt i et af skagensmalernes hovedværker, og ser hvad der sker med billedet, når vejret, lyset og farverne ændrer sig. Måske ændrer fortællingen i billedet sig også.

Værkstedspakken imødekommer skolernes fællesmål for fagene billedkunst og dansk:

I de forenklede Fælles Mål for faget dansk står der i formålsbeskrivelsen, at “faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse”. For faget billedkunst står der: “Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. ”Det er målsætninger som Skagens Kunstmuseer forsøger at imødekomme med værkstedspakkerne.

 • Eleven kan tegne og male ud fra ideer og oplevelser
 • Eleven har viden om primær- og sekundærfarver
 • Eleven kan samtale om egne og andres billeder
 • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold og kender enkle fagord og begreber
 • Eleven kan finde hovedindhold og deltage i en enkel fortolkning
 • Eleven kan sætte teksten i relation til eget og andres liv