Dahlers legat

Skagens Museums Venner · Legatansøgning

Stipendier til ophold i Skagen — Erling Ruth Dahlers Legat
  • Skagens Museums Venner råder over et årligt beløb til uddeling af stipendier til studie- og arbejdsophold i Skagen.
  • Legatportionerne tilbydes hovedsagligt kunstnere og kunsthistorikere med henblik på at fremme opgaver af kunstnerisk og kulturel art.
  • Stipendier gives til dækning af udgifter i forbindelse med ophold i Skagen.
  • Stipendier uddeles af bestyrelsen for Skagens Museums Venner på grundlag af skriftlige ansøgninger fra relevante ansøgere.
  • De enkelte ansøgninger skal, for at komme i betragtning, være begrundede og skal kortfattet beskrive dels ansøgeren, dels opholdets formål og opgavens art.
  • Slip fil her eller
    Tilladte filtyper: jpg, gif, png, pdf.

NB: I henhold til skattekontrollovens §7B skal legatuddelinger indberettes til skattemyndighederne.