Venneforeningen

Skagens Museums Venner

Venneforeningen Skagens Museums Venner blev stiftet på Brøndums Hotel den 10. juli 1959 af en kreds af kunst- og kulturinteresserede med Helga Ancher som foreningens første formand.

Formål

Foreningens formål er at støtte Skagens Kunstmuseer, navnlig ved tilvejebringelse af midler, som kan anvendes enten til indkøb af kunstværker, der af foreningen overdrages museet som gave, eller til supplering af museets midler ved dettes kunstindkøb, konserveringsarbejder, særudstillinger, publikationer, foredrag, koncerter og lignende.

Se hvad venneforeningen har støttet med de seneste år.

Medlemsfordele

  • Gratis adgang til Skagens Museum, Anchers Hus samt Drachmanns Hus
  • Invitation til særarrangementer i forbindelse med ferniseringer på museerne – udsendes pr. mail
  • 10% rabat i museumsbutikken på ikke i forvejen nedsatte varer
  • Nyhedsbreve pr. mail

Kontingent og vedtægter

Et medlemskab af Skagens Museums Venner koster kr. 350,-. Bestyrelsen i Venneforeningen har besluttet at opdele betalingen således:

  • Kontingent kr. 150,-
  • Gave til Skagens Kunstmuseer kr. 200,-

Opdelingen har bl.a. det formål at Skagens Kunstmuseer kan bibeholde sin status som ”almen velgørende forening” og dermed få andel i en momsrefusions-pulje og derved få refunderet moms for et betydeligt beløb. Dermed vil der være flere penge til rådighed for museet til indkøb af billeder, udstillinger, forskning osv., hvilket er i overensstemmelse med Venneforeningens formålsparagraf.

Der er mulighed for et skattefradrag vedrørende gavebeløbet såfremt man oplyser sit navn, adresse og cpr nr. (gælder dog kun danske skatteborgere).

Se Venneforeningens vedtægter.

Foreningens bestyrelse

Venneforeningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. For øjeblikket består Venneforeningens bestyrelse af:

Formand: Flemming Vogdrup
Næstformand: Mads-Peter Neumann
Kasserer: Anette Hauge
Sekretær: Hans Nielsen
Medlem: Alfred Hansen
Suppleant: Kurt Kirkedal Jensen
Suppleant: Lilan Clemmensen

Generalforsamling

Der er ordinær generalforsamling hvert år i juli.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 4. oktober 2017, kl. 19.30, på Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen

Se referater fra de seneste års generalforsamling.

Indmeldelse i Skagens Museums Venner

Du kan melde dig ind i Venneforeningen ved at udfylde formularen nedenfor her på siden eller ved personlig henvendelse i museets billetsalg.

Venneforeningen