L.A. Ring

Laurits Andersen Ring

L.A. Ring (1854 – 1933) voksede op på Sydsjælland, hvorfra mange af hans motiver stammer. Han var skolet i den traditionelle malerilære, ganske som de øvrige Skagensmalere, og har modtaget undervisning fra både Kunstakademiet og Kunstnernes Frie Studieskole, men hans værker bar præg af en social realisme og symbolisme.

Ring levede det meste af sit liv på Sjælland, men han var nær ven af Anna og Michael Ancher og besøgte derfor ofte Skagen, omend man ikke kender til værker med motiv fra Skagen fra hans hånd.