Temaomvisning: Mellem guldalder og modernisme

Vi fokuserer på de kunsthistoriske perioder, som har haft betydning for skagensmalernes lange arbejdsliv i perioden mellem guldaldertraditionen og modernismen.

Tradition og nybrud hos skagensmalerne

Skagensmalernes tilstedeværelse i Skagen strækker sig over mere end 60 år, og blev en enestående periode i dansk og skandinavisk kunsthistorie. Deres kunst blev epokegørende, og var med til at skabe et gennembrud på kunstscenen. Med kunstnere som P.S. Krøyer, Anna og Michael Ancher, Viggo Johansen og Christian Krohg i front blev gruppen af skagensmalere en tidlig eksponent for moderne maleri i Skandinavien, i opposition til akademisk maleri og den danske guldaldertradition, som de fleste var oplært i på kunstakademiet. På denne temaomvisning skal vi se på de kunsthistoriske perioder, der har betydning for skagensmalernes lange arbejdsliv og fokusere på de tidlige og traditionelt malet billeder over senere naturalistiske friluftsmotiver og det romantiserende stemningsmaleri som forvarsler modernismens tidsalder.