Tæt på: Malerpalet

Hvordan og hvor udførte kunstnernes deres værker? Hvilke farver, redskaber og materialer var vigtige for dem? Kom og hør kunstformidler Ane Bjerg Thomsen fortælle.

I museets samling findes forskellige kunstnerartikler, redskaber og værktøj, som fx staffelier, paletter og farvetuber. Kendskabet til skagensmalernes materialer og teknik bliver hele tiden større, selv om der stadig er mange aspekter, der endnu ikke er afdækket. Slutningen af 1800-tallet er kendetegnet ved, at kunstnerne både anvendte de dyre ”håndlavede” farver, ligesom de også afprøvede mange af de masseproducerede farver, hvor indholdet kunne have flere ubekendte faktorer. Bl.a. er en stor del af de industrielt fremstillede farver karakteriseret ved at indeholde ukendte fyldstoffer, og kvaliteten og holdbarheden har derfor vist sig at være svingende, hvilket har været en udfordring for eftertiden.

Praktisk information:
Varighed: 20 min.
Mødested: Inforummet på Skagens Museum