Skagensmalernes Haver – Skagens Museum

Havevandringen giver et indblik i havens og bygningernes lange og spændende historie. Haven blev flere gange brugt som motiv af skagensmalerne og kan derfor genkendes på nogle af skagensmalernes billeder.

Kom og hør nærmere om hvordan strandingsgods, koleraepidemi, kunstneratelierer, købmandshandel og familien Brøndum samt Anna Anchers morfar Søren Møllebygger har været en del af havens og bygningernes historie. Desuden fortælles om havens skulpturer, udvalgte planter og bygningernes brug i dag.

Mødested: Skagens Museums forhal