Månedens billede: Koner, der plukker høns af Anna Ancher

Anna Ancher har malet mange billeder af forskelligt fjerkræ som f.eks. høns, måger, gæs, svaner, der bliver plukket. Plukning af fjerkræ var et motiv, der fascinerede Anna Ancher, og der kendes flere værker, hvor hun har beskæftiget sig med dette motiv. Motivet er en del af en lang billedtradition, der går helt tilbage til 1600-tallets hollandske maleri. I flere af Anna Anchers billeder af fjerkræplukkere, fungerer fjerkræet som en lys nuance, der bryder det forholdsvis mørke interiør, som flere af personerne er placeret i. Malerierne af fjerkræplukkerne viser, at selv om Anna Ancher beskæftigede sig med motivet i mere end 40 år, så skete der en ændring i, hvordan hun rent malerisk har forholdt sig til det. Hun er den eneste skagensmaler, der så konsekvent har malet dette motiv, og blandt skagensmalerne er det kun den norske maler Christian Krohg, der også har malet en fjerkræplukker. Kom med, når museumsinspektør Mette Bøgh Jensen stiller skarpt på Anna Anchers fjerkræ.

Praktisk info:
Varighed: 20 min.
Mødested: Inforummet på Skagens Museum