Tæt på: Fru Krøyer går forbi Kristoffers hus

Kom med når museumsinspektør Mette Bøgh Jensen fortæller om et af museets seneste nyerhvervelser: ”Fru Krøyer går forbi Kristoffers hus” fra 1892 af Michael Ancher.

Borgmesterfrue i Skagen Alba Schwartz skriver i 1912: ”Naar Fru Krøyer gik ned ad Gaden, kunde de staa i Dørene og hilse nok saa maabende ærbødigt, men ikke saa snart var hun forbi, før Ærbødigheden slog over i et fuldt, bredt Grin! – og hele Familien kom styrtende for at sé! – – “Ja, for, ak dog – kjæreste Børn! – at no’en ku’ lave sig saa’en til.” (Alba Schwartz: Skagen, vol.1, 1912, s. 180)

Værket er en skitse til et større værk i privateje, men faktisk ser skitsen mere interessant ud rent malerisk. Skagens Kunstmuseer ejer i forvejen to tegninger af Michael Ancher med det samme motiv. Desuden viser værket og historien bag, der stammer fra Michael Ancher selv, hvordan skagboerne så på Marie Krøyer, der med sine københavnerrober ikke just faldt naturligt ind i det lokale miljø i Skagen.

I øjeblikket er museumsinspektør Mette Bøgh Jensen i gang med et forskningsprojekt om Marie Krøyer og en af de vinkler, der belyses nærmere, er bl.a. det billede af Marie Krøyer, der blev skabt i hendes sam- og eftertid. Her peger Anchers værk på, at hun i hvert fald blandt skagboerne skilte sig væsentligt ud. Desuden er værket helt generelt med til at illustrere hvordan skagboerne og kunstnerne måske nok omgikkes, men at de også levede i to forskellige verdener. Eksempelvis inviterede kunstnerne nogle gange fiskerne med til deres sociale arrangementer, men kun hvis de kom i fuldt fiskerudstyr, men som dette værk viser, så var kunstnerne også et fremmedartet og eksotisk element i Skagen – i skagboernes øjne.

Praktisk information:
Varighed: 20 min.
Mødested: Inforummet på Skagens Museum