Månedens billede: Et l’hombre-parti på Brøndums Hotel af Anna Palm

Billedet forestiller P.S. Krøyer siddende til venstre, ved siden af ham er det Degn Brøndum og til højre den svenske maler Julia Strömberg. Kvinden med ryggen til må være kunstneren Anna Palm selv. Hele scenen er indhyllet i en blålig røg fra cigaret og cigarer, og man fornemmer både ro og spillernes koncentration i billedet. Palm blev kendt for sine akvareller, og værket her er da også en gouache – en form for vandfarve – på papir på lærred.

Det er naturligt, at værket er indfældet i et af panelerne i Brøndums spisesal, da det er malet i salen ligesom Krøyers værk Ved frokosten, der ses i samme rum på væggen overfor. Man kan ane spisesalens karakteristiske paneler i billedets baggrund. Værket skildrer det sociale element og det fællesskab, som var en vigtig del af samværet blandt kunstnerkoloniens medlemmer. Kom med og hør mere.

Praktisk info:
Varighed: 20 min.
Mødested: Inforummet på Skagens Museum