Månedens billede

Månedens billede i august er Anna Anchers maleri Iris. Kom og hør museumsinspektøren fortælle om det gådefulde og usædvanlige billede.

Kvinden står og kigger ned på noget, hun har i hænderne, eller også har hun lukkede øjne. Hun tænker over noget, føler eller kigger på det hun har i hænderne. Det er som om, hun bliver ’skubbet’ tilbage i havens mørke rum af de gule iris foran. Løvet over hende, dækker hende som et tag. Den mørke baggrund – måske et hegn – er som en bagvæg. Hun er rammet ind, lukket inde eller skærmet af. Det vigtige i billedet bliver på den måde kvindens indre liv, fordi øjnene er lukkede eller kigger ned. Hendes fulde fokus er på det, hun sanser eller tænker. Måske dufter hun til havens grønne rum, måske dufter hun til blomsterne. Måske er det et brev, en blomst eller et sytøj hun holder i hånden – hvad kunne være mest interessant? Anna Ancher vil måske vise os duften af haven eller kvindens tanker – hvad tænker hun mon på?

Fordi fokus i billedet er på det indre liv, sanser og tanker, er det et symbolistisk billede. Vi kender ikke årstallet på billedet, men symbolismen kom først til Danmark i 1890’erne. Det var sjælebilleder, der stod i kontrast til samtidens naturalisme. Der kendes kun få symbolistiske malerier lavet af skagensmalere og det symbolistiske aspekt af skagensmalernes produktion er derfor stort set ikke beskrevet.