Månedens billede

Kom og gå i dybden med motivet og hør om skagensmaleren P.S. Krøyer og hans helt specielle forhold til vennen Holger Drachmann, når museumsinspektøren fortæller om månedens billede Holger Drachmann fra 1895.

P.S. Krøyers portræt af Holger Drachmann (1846-1908) er et bestillingsværk bestilt af Gyldendals direktør, etatsråd Jacob Hegel (1851-1918). Hegel var direktør for Gyldendal både i Danmark og Norge, og han ønskede at udsmykke sit hjem i Ordrup med portrætter af sine mest kendte og indtjenende forfattere. Bestillingen lød på i alt fem portrætter af forfatterne Holger Drachmann, Sofus Schandorph, Georg Brandes, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie. De første portrætter malede Krøyer i 1895, og det sidste var færdigt i 1902.

På værket ses Drachmann gengivet i statelig positur, og lyset fra den nedgående sol skaber et fint farvespil på figuren. Krøyer har elskværdigt gengivet Drachmanns karakterfulde fremtoning og fremhævet hans tilknytning til Skagen ved at placere ham i naturen foran en redningsbåd. Samtidig har han understreget Drachmanns hang til patos og iscenesættelser. Krøyer havde gode forudsætninger for at udføre maleriet. Han havde kendt Drachmann siden ungdommen, og de omgik hinanden i den selskabelige forening ’Bogstaveligheden’ og på Skagen.

Drachmann skrev i september 1895 et brev til Jacob Hegel, hvor han nævner Krøyers portræt af ham:

“Vejret er dog henrivende – og Krøyer er i godt Humør. Billedet bliver færdigt om nogle dage…. Alle Malerne her siger, at det er det bedste store Portrætbilled, som Krøyer har gjort! Jeg tror det næsten.”

Og videre:

“Du behøver ikke at lægge i Kakkelovnen hele Vintren i din Stue, hvor Billedet kommer til at hænge. Det lyser og gløder af ‘opsparet Solvarme’”

Krøyer var selv meget begejstret for portrætterne og skrev ofte til Hegel om at få dem med på diverse udstillinger. I årene 1896-1909 er det registreret at værkerne har optrådt på ikke mindre end 17 forskellige udstillinger – det må derfor være begrænset hvor meget glæde Hegel har haft af værkerne i sit hjem. Hegels portrætsamling blev opløst på en auktion i 1925.