Månedens billede

Kom og gå i dybden med motivet, hør om skagensmaleren Michael Ancher og bliv klogere på hans kunstneriske gennembrudsværk, når museumsinspektøren fortæller om månedens billede Vil han klare pynten? (Ca. 1880).

Idéen til billedet af fiskerne på stranden opstod, da Michel Ancher opholdt sig på Bornholm i 1879. Den første version af billedet blev færdig samme år og udstillet i 1880 i København. Billedet blev Anchers store kunstneriske gennembrud, da det opnåede at blive solgt hele tre gange. Først ville Kunstforeningen i København købe billedet, men afstod da Nationalgalleriet (i dag Statens Museum for Kunst) også ville købe billedet, men Nationalgalleriet trak også sit tilbud tilbage, da Kong Christian IX ønskede at købe billedet til sin private kunstsamling. Mange var overraskede over kongens køb, for han var ikke kendt for at være særlig kunstinteresseret, men billedet kom til at hænge på Amalienborg, og her hænger det stadig.

På billedet ses en gruppe fiskere stående på Skagen Sønderstrand, hvor de skuer over det oprørte hav. På flere af Anchers fiskerbilleder ser man ofte en pegende, råbende eller spejdende figur, der gør beskueren opmærksom på det drama, der udspiller sig uden for billedet. Fiskerne kigger mod syd, og der findes ingen pynt i virkelighed, så motivet er konstrueret ud fra Anchers frie fantasi.

Værkets titel menes at stamme fra Holger Drachmanns novelle Vil han naa om pynten? fra 1875. Maleriet blev meget populært allerede i samtiden og blev reproduceret mange steder. Skagens Museums billede er en gentagelse af den version, der tilhører kongehuset.