Månedens billede

Månedens billede i februar er Johannes Wilhjelms Malerinder på Skagen fra 1912. Vær med, når vi går i dybden med maleriet og hør om Wilhjelm, der hørte til kredsen af yngre skagensmalere, som førte en fornyelse af de kendte friluftsmotiver med sig til Skagen.

Kredsen af yngre skagensmalere tæller kunstnere som G.F. Clement, Einar Hein, Jens Vige, William Stuhr, Jørgen Aabye, Frederik Lange og Johannes Wilhjelm. Sidstnævnte var en væsentlig drivkraft i gruppen efter 1910, hvor han første gang malede i Skagen. Han var blandt andet medstifter af udstillingsstedet Den sorte Lade ved Krøyers Hus, der åbnede som de yngre skagensmaleres pendant til de etablerede skagensmaleres udstilling i Teknisk Skole i Skagen Østerby.

De yngre skagensmalere førte en fornyelse af de kendte friluftsmotiver med sig. Deres stil var præget af den begyndende danske modernisme, men tog stadig udgangspunkt i de velkendte motiver fra kolonien i Skagen. Fx strandene, haverne, kunstnerne selv og skagboerne i deres stuer eller i færd med fiskeriet. Med maleriet Malerinder på Skagen fra 1912 har Wilhjelm gengivet et øjebliksindtryk af det friluftsmaleri, der blev praktiseret i Skagen, siden de første skagensmalere ankom til byen i 1872. På maleriet ses kunstnerne Tupsy Clement, Ella Heide og i baggrunden G.F. Clement, der var gift med den norske Tupsy.

Wilhjelm selv kom fra Lolland, var godsejersøn og norsk gift. Efter to år på kunstakademiet i København uddannede han sig på Kunstnernes Frie Studieskoler med Krøyer og Zahrtmann som vejledere. I sin tidlige karriere malede han meget i Italien, senere på den jyske hede – især ved Svinkløv og Slettestrand – og derefter i Skagen, Frankrig og Norge. Skagen fik en særlig plads i hans hjerte, og han købte hus i byen i 1916. Huset ses stadig på Østerbyvej, og flere af hans malerier har fundet vej til Skagens Kunstmuseers samling.