Månedens billede

Kom og gå i dybden med motivet, hør om Viggo Johansen og bliv klogere på pastel som kunstnerisk medie, når museumsformidler Ane Bjerg Thomsen fortæller om månedens billede, der i januar er Viggo Johansens Personer ved en gård i udkanten af Skagen Østerby. 1888

Månedens billede i januar er en pastel. Der findes en beskeden mængde pasteller i Skagens Museums samling, og der er stor forskel på dem. Langt de fleste er hurtige tegninger og skitser, mens andre pasteller er så dækkende i farvelaget og så fuldendte, at de nærmest kan betegnes som færdige værker, hvilket netop er tilfældet med Viggo Johansens billede.

Viggo Johansen hører til kredsen af skagensmalere, men har i sin eftertid stået lidt ufortjent i skyggen af de mere kendte kunstnere. Han kom til Skagen i sommeren 1875 på opfordring af Michael Ancher – de to kendte hinanden fra kunstakademiet. Især personligt blev dette besøg skelsættende for Viggo Johansen: i Brøndums gæstgivergård traf han Martha Møller, som var kusine til Anna Ancher. Martha og Viggo Johansen blev forlovede samme sommer, og de blev gift i 1880.

I 1880’erne tilbragte Viggo Johansen somrene i Skagen sammen med Martha og en hastigt voksende børneflok. I de år malede Viggo Johansen en række fine landskaber og motiver af fiskersamfundet i Skagen, når hans billeder ikke kredsede om familielivet, som var et andet af hans mest yndede motiver. På værket her kan vi få et indblik i Skagen by, som den tog sig ud på skagensmalernes tid og derved også få et indtryk af livet i det lille fiskersamfund, som kunstnerne søgte at indfange i deres værker.