Intro til Drachmanns Hus

Maleren og forfatteren Holger Drachmanns hus står i dag stort set, som da han boede i det fra 1902 og frem til sin død i 1908. Drachmann blev én af Danmarks kendteste forfattere, men malerkunsten optog ham sideløbende hele livet. Det velindrettede hus rummer en mængde af hans malerier og tegninger, og sammen med møbler og personlige genstande får man et levende indtryk af, hvordan den ansete kunstner levede og arbejdede, når han opholdt sig i Skagen.
Introduktionen giver et bredt indblik i kunstnerens omskiftelige liv, kunst og store forfatterskab samt husets historie.