Michael Ancher: En rekonvalscent. C. 1890 | Skagens Kunstmuseer.

Michael Ancher: En rekonvalscent. C. 1890 | Skagens Kunstmuseer.

Forskningens døgn

Når kunst og medicin mødes – kunstneres fascination af syge piger i 1800-tallet

Postdoc-stipendiat Mette Bøgh Jensen arbejder for tiden på forskningsprojektet ”Syge piger som motiv i nordisk kunst 1850-1900”. Det var en periode, hvor særligt sygdommen tuberkulose, en af periodens mest dødbringende sygdomme, hærgede. Mange kunstnere i Europa lavede værker, hvor den syge pige er omdrejningspunktet, og flere nordiske kunstnere som eksempelvis Michael Ancher, Christian Krohg, Edvard Munch og Helene Schjerfbeck malede nogle af periodens mest markante værker, hvoraf flere betegnes som hovedværker i nordisk kunst. Mette Bøgh Jensens undersøgelse af kunstnernes skildringer suppleres her med de lægefaglige informationer, der kan give os en dybere forståelse af fænomenet ”sygdom i kunsten”. Den medicinske ekspertise leveres af dr. med. Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut.

Program:

16.00: Velkomst

16.05: Med udgangspunkt i sit forskningsprojekt fortæller Mette Bøgh Jensen om de nordiske kunstneres fascination af de syge piger, og ser bl.a. nærmere på hvilken rolle figuren ”syg pige” spiller i 1800-tallets kunst og kultur.

16.45: Nils Strandberg Pedersen fortæller om 1800-tallets store sygdomme med fokus på tuberkulosen, og hvordan tuberkulosen satte sig spor ikke alene i billedkunsten, men også i litteraturen og scenekunsten, og hvordan sygdomsbilledet påvirkede normer og idealer.

17.15: Spørgsmål og diskussion

17.30: Arrangementet slutter