Fokus på naturen, skagboerne og skagensmalerne

Temaomvisning

”Her er ingen Skove, ingen Marker, ingen Enge. Her er knap i fire Mils omkreds et Hus, der kunne tyde hen på menneskelig Virksomhed og Lønnen for menneskelig Stræben. Her er Sand, atter Sand, intet uden Sand. Og så er her Himmelen med de store, drivende Skyer og endelig Havet…”

Citatet stammer fra digter og maler Holger Drachmanns artikel I Skagen, som blev offentliggjort i tidsskriftet Illustreret Tidende i 1873. Han var en af de malere, som forelskede sig i stedet, og generelt fandt skagensmalerne mange nye motiver i Skagen. Både i det vilde og uopdyrkede landskab omkring byen og af den lokale fiskerbefolkning. Kunstnernes og skagboernes verdener og liv i Skagen var vidt forskellige, og på denne omvisning kan du høre mere om, hvordan det manifesterede sig i kunsten.

Praktisk info:
Varighed: 30 min.
Mødested: Inforummet på Skagens Museum