Fokus på Michael Ancher og familien Brøndum

Temaomvisning

Michael Ancher kom til Skaqen første gang i 1874, hvor han mødte sin fremtidige hustru, Anna Brøndum. Samme sommer blev hun konfirmeret og i sine selvbiografiske noter skrev Ancher:

“Hun skulde konfirmeres og blev konfirmeret. Hendes gamle Bedstefar Byens Patriark og tidligere indflydelsesrige Mand var til Stede og M.A. der ved denne Lejlighed holdt sin fórste Tale. Han ónskede Fróken Anna Bróndum Glæde og Lykke i Livet og Kunsten. Den Skælm.”

Under denne omvisning kan du høre hele historien om hvordan denne skælm, denne søn af en falleret købmand på Bornholm, blev modtaget i den velstående og prominente familie Brøndum. Gennem giftermålet seks år senere fik Michael Ancher nemlig en stor svigerfamilie, som ikke blot var en af byens førende købmandsslægter, men som også kom til at spille en stor rolle i hans kunstneriske virke.

Praktisk info:
Varighed: 30 min.
Mødested: Inforummet på Skagens Museum