Skagens Kunstmuseer erhverver hovedværk af Laurits Tuxen

 Laurits Tuxen, Ung kvinde i klitterne, Skagen. 1908, olie på lærred, 50 x 61 cm. Bruun Rasmussen.

Skagens Kunstmuseer erhverver et af Laurits Tuxens ganske særlige værker, der tirsdag den 1. marts var under hammeren på Bruun Rasmussens aktion. Der er tale om en betydelig nyerhvervelse, som kun har været mulig med stærk støtte fra Augustinus Fonden.

Det nyerhvervede maleri har titlen Ung kvinde i klitterne, Skagen. Det er malet i 1908 og udført i olie på lærred. Det er en stor glæde at museet nu kan sikre, bevare og udstille dette værk for eftertiden.

En snert af vitalisme
Tuxen beskæftigede sig hele sin kunstneriske karriere med modelstudiet og hermed også med den nøgne krop. Det er dog først i Skagen i 1902, hvor han malede nogle af de første værker af nøgne, solbadende kvinder, at kroppen forbindes med lysets, luftens og havets sundhedsfremmende egenskaber.

Værker med lignende motiv findes ikke i andre danske museers samlinger, så dermed er Ung kvinde i klitterne, Skagen med til at tilføje et nyt aspekt til den nationale museale repræsentation af Tuxens værker.

”Vi har et stærkt og afgørende fokus på at erhverve værker af skagensmalerne med motiver fra Skagen, som kan supplere eller komplementere den samling museet i forvejen råder over. Dette er et meget væsentligt værk af Laurits Tuxen, og det passer perfekt ind i vores samling af skagensmalernes værker. Vi har haft kendskab til værket i mange år, og det har stået højt på vores ønskeliste. Jeg er meget glad for, at støtten fra Augustinus Fonden har gjort det muligt at erhverve værket”, siger Skagens Kunstmuseers direktør, Lisette Vind Ebbesen.

En mindre kendt side af Tuxen
Selv om Tuxen som en af de sene skagensmalerne efter år 1900 malede flere værker med kvinder, der (sol)bader på strandene omkring Skagen, er det en side af Tuxens kunstneriske praksis, der normalt ikke er så stort fokus på, hvilket sandsynligvis også skyldes, at motivet ikke findes i danske museers samlinger.

Ved at beskæftige sig med dette motiv, bidrager Tuxen med en fornyelse af de kendte skagensmalermotiver såsom stranden som arbejdsplads, de arbejdende fiskere, kunstnernes fællesskab og de mange interiører med skagboer eller med kunstnerne selv, og introducerer en motivkreds, der dyrker det moderne friluftsliv.

Netop friluftslivet og Skagen som et helsebringende sted var en væsentlig faktor i stedets tiltrækningskraft omkring år 1900, hvor J.F. Willumsen malede sit vitalistiske hovedværk på strandene ved Skagen, og hvor det nyopførte Skagens Badehotel på Grenen, bød gæster velkomne i den helsebringende natur. Andre kunstnere malede værker med stranden som et rekreativt og helsebringende sted, men det er Tuxen, der introducerer den nøgne solbadende eller badende kvinde.

Tuxen, Venus. Skitse. (1905), olie på pap, 28 x 16,5 cm. Skagens Kunstmuseer.

Skagens Kunstmuseer har i forvejen en stærk samling af værker af Laurits Tuxen (malerier, tegninger, skulpturer), men der findes kun en enkelt skitse i museets samling med et tilsvarende motiv. Derfor er erhvervelsen af dette værk en markant styrkelse af repræsentationen af den vitalistiske side af Tuxens samlede arbejder, hvor fokus er kroppen i samspil med naturen.

Værkets fremtid
Værket skal nu igennem en konservering, hvor mindre revner og afskalninger skal fastgøres og udbedres. Det vil ske i museets eget konserveringsværksted. Det bliver herefter tilgængeligt for offentligheden som en del af Skagens Kunstmuseers permanente samling.

Fakta

Skagens Kunstmuseer
Skagens Kunstmuseers primære formål er indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af værker udført af skagensmalerne med motiv fra Skagen.

Laurits Tuxen (1853-1927) var en af de tidligste skagensmalere, da han allerede i 1870 kom til den nordjyske fiskerby for første gang. I 1880erne og 1890erne var han fraværende i kunstnerkolonien. I disse år videreuddannede han sig i Paris sammen med P.S. Krøyer, og han tog initiativ til oprettelsen af Kunstnernes Frie Studieskoler i København. Desuden arbejdede han med store bestillingsopgaver fra Europas konge- og fyrstehoffer. Han vendte tilbage til Skagen i 1901, hvor han slog sig ned i sin egen sommervilla i Vesterby. Han brugte en stor del af sin tid foran staffeliet og var blandt stifterne af Skagens Museum i 1908. Læs mere om kunstneren her.

 

Laurits Tuxen: Selvportræt. 1911. Olie på lærred. Testamentarisk gave 1932 efter hotelejer Degn Brøndum, overført til museet i 1946. Skagens Kunstmuseer