Oplev Anna Ancher og hendes verden

Sommeren byder på et enestående møde med en farvestærk, kompromisløs og ubetinget moderne kunstner, der fra udgangspunktet i Skagen skabte et selvstændigt livsværk af europæisk format.

Anna Ancher udstillingsplakat

  • Fra 13. juni – 18. oktober 2020 præsenterer Skagens Kunstmuseer den største retrospektive udstilling om Anna Ancher nogensinde.
  • En udstilling, der både placerer Anna Ancher i den internationale kontekst, hun fortjener, og samtidig slår dørene op til hele hendes verden – til hendes hjem, hendes atelier og ikke mindst hendes motiver.
  • Hendes kunstnerhjem, Anchers Hus, åbner ligeledes den 13. juni. Det er her, flere af udstillingens ikke tidligere sete skitser er fundet.

Den anmelderroste udstilling er udviklet i samarbejde med Statens Museum for Kunst, hvor den havde præmiere i foråret, men måtte lukke efter kun en måned.

”Det var dejligt at se publikum tage så godt imod Anna Ancher i København, hvor hun faktisk satte publikumsrekord. For selvom Skagenskolonien var afsættet, så kan hun selvfølgelig selv. Det viste hun sådan set allerede i sin samtid. Men det er nu alligevel noget særligt at kunne slå dørene op her i Annas Skagen, fordi man kan se, ikke bare hendes vidunderlige billeder, men også penslerne i hendes atelier, man kan se stuerne, køkkenet, vasen, pæretræet, kort sagt se hendes verden. Både den, hun malede ind i kunsten, og den, hun er rundet af”, siger Skagens Kunstmuseers direktør, Lisette Vind Ebbesen.

Mere end en solstråle
Anna Ancher var en af de helt centrale kunstnere omkring år 1900. Hun bragte internationale strømninger i kunsten med sig hjem fra rejser og ind i sine malerier fra Skagen. Anna Ancher hyldes også i dag for sin grænseoverskridende kolorit og sin fabelagtige evne til at fange en solstråle. Men hun kan meget mere end det.

I flere store temaer belyser udstillingen både Anna Anchers kunstneriske greb og de motiver, der løber gennem livsværket. Anna Anchers tilgang tager afsæt i en større europæisk samtid, men den verden, der gengives, er lokal og fundet tæt på fødehjemmet i Skagen.

Fra offentlige og private samlinger i ind- og udland samles centrale værker til udstillingen, der er den største retrospektive udstilling nogensinde af Anna Anchers kunst. Udstillingen består af 152 malerier, pasteller og skitser, heraf flere, som ikke tidligere er vist. Derudover inddrages arkivmateriale som breve, skitsebøger, fotografier og personlige genstande fra Anna Anchers hjem.

Samlet set ønsker udstillingen at præsentere et mere nuanceret og mangfoldigt billede af Anna Ancher og placerer hende i de større – internationale – sammenhænge, hendes kunst berettiger til. Den præsenterer Anna Anchers arbejde tematisk for at indkredse kendte og mindre kendte motivkredse og strategier i hendes arbejde. Anna Anchers særlige evne til at skildre lys og farve udfoldes i udstillingen. Men også andre temaer, som fylder overraskende meget i hendes kunst, foldes ud, blandt andet landskaber og religiøse motiver.

En international skagbo
Anna Brøndum blev født i 1859 som datter af Ane og Erik Brøndum – værtsparret på Brøndums gæstgiveri i Skagen. I denne yderste kant af Danmark, hvortil der først kom jernbane i 1890, kom Anna Brøndum i en ung alder i kontakt med tilrejsende kunstnere og forfattere, som besøgte hendes forældres gæstgiveri.

Det moderne gennembruds mænd og kvinder som Michael Ancher, Holger Drachmann, Georg Brandes og Marie Krøyer m.fl. søgte til Skagen for at være en del af stedets progressive kunstner- og forfattermiljø. Og den interesse, som hun havde for at tegne og male allerede fra barn, blev opmuntret af flere kunstnere, blandt andre Michael Ancher, der som bekendt senere blev hendes ægtemand.

Flere vintre i træk, fra 1875-78, tog den unge Anna til København for at gå på Vilhelm Kyhns tegne- og malerskole for kvinder. Først i 1908 fik kvinder adgang til Kunstakademiet på lige fod med mænd. Senere i 1889 rejste hun til Paris og supplerede sin uddannelse ved at opsøge en af tidens mest feterede kunstnere, Pierre Puvis de Chavannes, der havde en meget besøgt kunstskole.

Det er blandt andet denne vekslen mellem det nære miljø i Skagen og de internationale impulser, som var med til at forme Anna Anchers billedsprog: Det forenklede billedrum, de modige farvevalg og den intense brug af lyset. Anna Ancher er ikke bare den mest ”moderne” af malerne fra Skagen, hun frigjorde sig tidligt og fandt et eget, radikalt udtryk, der i sin behandling af farve, lys og rum er enestående i både dansk og europæisk kunsthistorie og gør, at hendes kunst rækker langt ind i det 20. og videre ind i det 21. århundrede.

Fakta
13. juni – 18. oktober 2020 | Skagens Museum | Alle dage 9-18

Det er i udstillingsperioden også muligt at besøge Anna Anchers hjem, den historiske kunstnerbolig Anchers Hus, der var ramme om hendes liv og arbejde i perioden 1884-1935. Anchers Hus er åbent fra juni – oktober. Alle dage 10-16.

Hele sommeren er det tillige muligt at deltage i en række arrangementer, der på forskellig vis udfolder Anna Anchers verden ved eksempelvis byvandringer i ’Annas fodspor’ og besøg i og omkring hendes hjem. Se arrangementer og tilmelding her: skagenskunstmuseer.dk/kalender/

Udstillingen er tilrettelagt i samarbejde med Statens Museum for Kunst. Og muliggjort med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Spar Nord Fonden, Beckett Fonden, Novo Nordisk Fonden og Ny Carlsbergfondet.

I 2014 fusionerede Anchers Hus med Skagens Museum, og et større registreringsarbejde, der stadig pågår, blev igangsat. Det er herfra en række ikke tidligere sete skitser er fundet, der har bidraget til at kaste, om ikke nyt lys, så nuancer over Anna Anchers samlede arbejder.