Laurits Tuxen: Michael Ancher og P.S. Krøyer. 1910

Denne skulptur forestiller to af de væsentligste skagensmalere: Michael Ancher og P.S. Krøyer, der er gengivet som to venner og friluftsmalere, der skuer ud over det landskab eller de modeller, som de måske skal male. De er gengivet med deres malergrej altid parate til at nedfælde interessante motiver. Skulpturen har siden museumsbygningens indvielse i 1928 stået foran museets hovedindgang. I mange år var den placeret til venstre for indgangen, mens den i dag står til højre.

Laurits Tuxen er mest kendt for sine malerier af omgivelserne ved huset Villa Dagminne i Vesterby, men han var også billedhugger, og i 1907 påbegyndte han arbejdet med skulpturen af Michael Ancher og P.S. Krøyer. Arbejdet med skulpturen stod på i tre år, før den var færdig, og Tuxen lavede bl.a. en lille gipsstatuette, som han anvendte som forlæg for arbejdet med den store skulptur.

Tuxen kom første gang til Skagen i sommeren 1870. Han boede en hel måned i Frederikshavn og blev lokket til Skagen på grund af en strandingsauktion. I sine erindringer har Tuxen beskrevet køreturen fra Frederikshavn til Skagen som en mærkelig tur gennem sand og lyng. Tuxen var uden tvivl fascineret af det særprægede landskab. Han besøgte Skagen flere gange i 1870’erne, men i begyndelsen af 1880’erne fik han sit gennembrud som kongelig hofleverandør af store gruppeportrætter af kongelige, og derfor tilbragte han en stor del af 1880’erne og 90’erne i udlandet. Han vendte først tilbage til Skagen efter år 1900, hvor han sammen med sin anden hustru, Frederikke, fik ombygget Madam Bendsens Hus i Vesterby til en stor sommerbolig, der fik navnet Villa Dagminne.

Tuxen var sammen med malerne Michael Ancher og P.S. Krøyer, apoteker Victor Christian Klæbel og hotelejer Degn Brøndum med til at stifte Skagens Museum i 1908.