Ordensregler

 • Kunstværkerne må ikke berøres – sikkerhedsafstand til værkerne er 50 cm.
 • Tasker skal afleveres i garderobeskabene. På Skagens Museum udleveres poletter til brug for låse i garderobeskabene. I Drachmanns Hus og Anchers Hus håndteres tasker efter anvisning.
 • Rulleskøjter, skateboards og løbehjul er ikke tilladt i husene.
 • Mad og drikkevarer må ikke medbringes i husene. Dog kan der efter aftale gives adgang til madpakkerum i Skagens Museums have.
 • Medbragt mad kan nydes på græsset på udendørsarealerne, dog ikke på caféernes møbler/arealer.
 • Det er tilladt at fotografere til privat brug, dog uden brug af blitz og stativ.
 • Mobiltelefoner skal være på lydløs.
 • Større grupper har ikke ret til at arrangere egne omvisninger uden medvirken af museets egne omvisere. Som udgangspunkt betragtes en gruppe på mere end 10 personer som en omvisningsgruppe. Dette gælder i særdeleshed på dage hvor museet har mange gæster.
  I tvivlstilfælde er museet altid parat til at yde rådgivning om definitionen af omvisningsgrupper. Lederen af en besøgsgruppe bedes henvende sig til museet på forhånd for at afklare, om der skal engageres en omviser til gruppen.
 • Der er totalt rygeforbud i samtlige huse. Udendørs må der gerne ryges og vi beder om, at man benytter de opstillede askebægre.
 • Hunde må ikke medbringes i husene (førerhunde undtaget). I haverne er hunde velkomne i snor.
 • Vis hensyn. Undgå urolig og støjende adfærd.